Naše služby

Daň z příjmů:

Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů pro fyzické osoby.
Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů pro právnické osoby.
Elektronické podání.

Daň z přidané hodnoty (DPH):

Zpracování dokladů.
Zpracování daňové přiznání k dani z přidané hodnoty.
Zpracování kontrolního hlášení.
Elektronické podání.

Silniční daň:

Zpracování daňového přiznání k dani silniční.

Daň z nemovitých věcí:

Zpracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

Účetnictví:

Vedení účetnictví.
Zpracování účetní závěrky.
Vedení daňové evidence.
Fakturace.
Inventarizace.

Evidence hmotného majetku:

Zpracování evidence hmotného majetku.
Zpracování evidence ostatního majetku.
Daňové a účetní odpisy hmotného majetku.

Mzdy:

Zpracování mezd.
Zpracování přehledu o výši pojistného pro zdravotní pojišťovny.
Zpracování přehledů o výši pojistného pro OSSZ.
Elektronické podání pro OSSZ
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnost pro FÚ
Zpracování mzdových listů
Vytvoření pracovních smluv
A další….

Poradenství:

Poradenství v oblasti daní, účetnictví a pracovně právní oblasti.
Poradenství v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Školení:

Školení pro menší i větší skupiny.
Školení pro jednotlivce.

OSVČ:

Zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovny.
Zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ.
Založení živnosti
Poradenství při zahájení živnostenského podnikání.